Thiết kế trước năm 2000

Chùm thiết kế này được thực hiện vẽ bằng  bút chì trên giấy vẽ tinh (Croqui),

 Chùm thiết kế này được thực hiện vẽ bằng  bút chì trên giấy vẽ tinh (Croqui), sau đó tô vẽ bằng mầu nước. Cắt dán những hình người mẫu trên tạp chí để tạo bối cảnh. Xin giới thiệu với quí vị, những thiết kế được thực hiện trong thời gian khi việc vẽ trên máy tính chưa thông dụng. Quả thật nó rất đẹp, nhưng việc thực hiện nó mất rất nhiều thời gian và việc lưu giữ lâu dài những bản thiết kế này, thật không đơn giản.