Kiến trúc sư của Phát Đạt có đầy đủ năng lực để thiết kế các công trình mang tính chất trang nghiêm, biểu tượng và các công trình vui chơi giải trí, công viên

Sản phẩm tiêu biểu