Green Hotel - Quận Lê Chân, Hải Phòng

Sự sắp đặt tài tình giữa thiên nhiên, ánh sáng với không gian nghỉ ngơi .....( Xem thêm nội thất - Tai đây)