Sửa chữa cải tạo, nâng cấp công trình đang sử dụng là một việc không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng, khi mà xu thế phát triển kinh tế đang tăng lên từng ngày. Để đáp ứng với từng nhu cầu của khách hàng, Phát Đạt đã luôn chuẩn bị một đội ngũ cán bộ kỹ thuật và thợ lành nghề trong mọi lĩnh vực như: nề, mộc, thạch cao, điện, nước, hàn.....Có như vậy, chúng tôi mới có thể đáp ứng kịp thời những đòi hỏi về chất lượng, an toàn và tiến độ của từng công trình.

Sản phẩm tiêu biểu